Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Queen's wardrobe wishlist
From queenswardrobe.com my two favorite pieces!
White tee and khaki dress.
Comfortable and stylish!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...